GIS

 

Ett stort arbetsområde inom GIS är att digitalisera olika typer av nät (bil, cykel, gång) åt framför allt kommuner samt Trafikverket. De huvudsakliga arbetsmomenten inom ett sådant uppdrag handlar om att tolka kartmaterial, skapa och ajourhålla digitaliserade nät och koppla attribut. I vissa uppdrag kan skanning av kartor med efterföljande georeferering (inpassning i koordinatsystem) förekomma. Vi utför också uppdrag med fältarbete i form av GPS-mätning.

Vi arbetar med inmätning av VA, brunnar och serviser, skötselytor och andra objekt, digitalisering av exempelvis gång- och cykelvägnät samt revidering/ajourhållning av databaser.

 

Kontakta oss

Christer Gustavsson   
070-616 09 59 

christer.gustavsson@regis.se

Elisabeth Bringsäter
070-331 90 20
elisabeth.bringsater@regis.se