Tidigare och nuvarande uppdragsgivare

Förutom uppdrag åt våra ägare Malmö Museer, Kulturen i Lund och Regionmuseet i Kristianstad har vi utfört/utför vi uppdrag åt:

 • Alnarpsmuseerna
 • Etnografiska museet
 • Folklivsarkivet
 • Gamla Christianstad
 • Helsingborgs museer 
 • IBL bildbyrå 
 • Idrottsmuseet, Malmö
 • IKEA museum, Älmhult
 • Kockums verkstadsklubb
 • Landskrona museum
 • Landskrona Foto
 • Lunds Universitetsbibliotek
 • Marinmuseum i Karlskrona
 • Preus museum, Horten Norge
 • Riksantikvarieämbetet
 • Skånes hemslöjdsförbund
 • Stadsarkivet, Malmö
 • Sveriges järnvägsmuseum i Gävle
 • Östasiatiska museet
 • Österlens Museum