Malmö museers samling av skolplanscher

På det nedlagda skolmuseet i Malmö fanns ett stort antal skolplanscher som fotograferades av Malmö Museums fotografer.

Vi på Regis fick i uppdrag att bildjustera bilderna så färgerna skulle återges korrekt och skriva sökbar metadata till dem.
Därefter vidtog det omfattande arbetet att registrera dem i databasen Carlotta.

Det är en fantastisk samling skolhistoria och några av våra mest kända konstnärer har målat motiven som väcker minnen hos många.

Sök i Malmö Museers databas.