Vi arbetar främst med databasregistrering av bild-, konst- och föremålssamlingar, byggnadsarkiv och kyr​kböcker men inget registreringsuppdrag är främmande för oss.

Vi arbetar med Carlotta, Primus och Sofie samt skriver metadata direkt i digitala filer.

Kontakta oss

Torbjörn Andersson
070-314 19 14
torbjorn.andersson@regis.se

Mikael Pertmann
070-249 49 48
mikael.pertmann@regis.se

Conny Persson
070-635 31 36
conny.persson@regis.se

Ulrika Burman
072-585 74 85
ulrika.burman@regis.se

Exempel på uppdrag

Malmö museers skolplancher