Digitalisering av betygsdokument åt Malmö Stadsarkiv

Varje dag kommer flera av Malmö stads invånare in till Stadsarkivet för att be om kopior på deras tidigare betyg.

Traditionellt har detta medfört en ganska omfattande manuell sökning i arkiven och problem uppstår ibland när den som ber om betygskopior inte kan minnas exakt årtal för sina studier.

På uppdrag av Malmö Stads stadsarkiv skannar därför vi på Regis in deras arkiv av betygsdokument och skapar PDFer som är sökbara via personnummer. Detta uppdrag är ett exempel på hur våra tjänster kommer till vardaglig nytta för allmänheten.