Digitala dokument

Att omvandla accessionsliggare och olika tryckta dokument till PDF har blivit allt viktigare för våra uppdragsgivare. På Regis har vi kompetens i att skapa sökbara och kundanpassade PDFer för att underlätta för publicering på webb eller vid sökning i arkiv.

Kontakta oss

Torbjörn Andersson
070-314 19 14
torbjorn.andersson@regis.se

Mikael Pertmann
070-249 49 48
mikael.pertmann@regis.se

Conny Persson
070-635 31 36
conny.persson@regis.se

Ulrika Burman
072-585 74 85
ulrika.burman@regis.se