Bildvård

För att stoppa nedbrytningen av fotografiskt material måste det bildvårdas och på Regis är det en stor del av våra dagliga arbetsuppgifter.

Vi rengör glasplåtar och annat material och packar om dem i syrafria kuvert och negativfickor som förses med den bildinformation som önskas. Hos oss förvaras smutsigt och bildvårdat material åtskilda från varandra i brandsäkra skåp.

Vi kan också i samband med bildvård göra urval av bilder för digitalisering enligt uppdragsgivarens riktlinjer.

Kontakta oss

Torbjörn Andersson
070-314 19 14
torbjorn.andersson@regis.se

Mikael Pertmann
070-249 49 48
mikael.pertmann@regis.se

Conny Persson
070-635 31 36
conny.persson@regis.se

Ulrika Burman
072-585 74 85
ulrika.burman@regis.se