Kulturens samling av glasplåtar av fotograf Ida Ekelund

Våren 2013 hittades ett stort antal glasplåtar under golvet i en lägenhet som renoverades. Kulturen i Lund tog hand om samlingen och gav Regis i uppdrag att bildvårda de rejält smutsiga glasplåtarna, skanna dem samt förse bilderna med information och sökbara nyckelord.

Vi började med att dammsuga ur lådorna som glasplåtarna låg i och bedöma vilka som var för skadade för att kunna sparas. Sedan rengjordes de individuella glasplåtarna och packades om i nya arkivbeständiga kuvert samt försågs med nummer för arkivering.

Därefter skannades bilderna och bildjusterades för bästa gråtonsåtergivning.

Tyvärr saknade de flesta bilder information om person eller årtal men vissa av dem gick att finna i de få liggare som bevarats. På Regis har vi stor vana vid att beskriva bilder och finna lämpliga nyckelord så samtliga bilder är nu sökbara i Kulturens databas.

Läs mer om Ida Ekelund.