Arbetsträning

Regis vision är att vara en resurs i rehabiliteringskedjan och erbjuder arbetsträning inom ordinarie verksamhet.

Som deltagare arbetar man inom några av våra verksamhetsområden och ingår i de befintliga arbetslag som finns kring våra uppdrag.

Vi arbetar aktivt med vårt arbetsklimat och vår värdegrund och har idag en miljö som är tydligt stärkande för personer som hamnat utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Vi erbjuder arbetsträning där var och en kan finna sin plats utifrån sina förutsättningar. Detta sker genom uppdrag i en kvalitetssäkrad produktion.

KONTAKTA OSS

Linda Lindgren
073-064 02 69
linda.sjoholm@regis.se