Om regis

Regis ekonomisk förening bildades 2000 på initiativ av de museer i Skåne som har uppdrag som länsmuseum; Regionmuseet i Kristianstad, Kulturen i Lund samt Malmö Museer och Stiftelsen Hadar. Medlemmarna har inga krav på vinstutdelning utan eventuella vinster återinvesteras i företaget.

Vår vision är att genom vår verksamhet medverka till ökad integration och delaktighet för personer med funktionsnedsättning i utbildning och arbete samt att vara en resurs i rehabiliteringskedjan. 

Regis har idag 52 anställda som arbetar inom områdena registrering, digital bildhantering och GIS åt ett trettiotal uppdragsgivare. Utöver de 52 anställda finns det i dag ca 15 deltagare placerade på Regis i någon form av arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

Regis finns i Malmö, Lund, Kristianstad samt Landskrona.

     
     


STYRELSEN

 

Göran Larsson
Ordförande Regis
goran.larsson@malmo.se

Ina Järretorp
VD Regis
ina.jarretorp@regis.se

Olle Nilsson
adjungerad ledamot
olle.nilsson@regis.se

Katarina Carlsson
chef Malmö Museer

Gustav Olsson
chef Kulturen i Lund

Anna Hansen
chef Regionmuseet Kristianstad