An error has occurred. Error: DNNGo.DNNGallery is currently unavailable.

Regis är din partner för att hantera och skapa digitalt material

Vi har stor kompetens inom registrering, bildhantering, digitala dokument och GIS.
Bland våra uppdragsgivare finns museer, arkiv, kommuner och olika kulturinstitutioner.

Digitalisering

Hur stor er bildsamling än är så har vi erfarenheten och kapaciteten att digitalisera den. Vi kan även bildvårda er bildsamling.

Läs mer »

GIS

Vår GIS-avdelning kan erbjuda tjänster som scanning av kartor och ritningar, georeferering, digitalisering. Vi utför även enklare inmätningar med GPS.

Läs mer »


Arbetsträning

Vi erbjuder arbetsträning där var och en kan finna sin plats utifrån sina förutsättningar. Detta sker genom uppdrag i en kvalitetssäkrad produktion.

Läs mer »